Jaanus Karilaid avalikustas oma programmi: probleem number üks on iive Prindi
Kirjutas Läänemaa Keskerakond   
Pühapäev, 15 November 2015 12:33

Keskerakond www.rahvarinne.ee-15Keskerakonna uueks juhiks pürgiv Karilaid tahab erakonda sisereferendumeid ja asutada kogu riigis autoriteetse Keskerakonna poliitikat analüüsiva "poliitilise mõtte keskuse". Samuti peaks riigikogu keskfraktsiooni juhid määrama erakonna volikogu, sest praegune süsteem pole lihtliikmele piisavalt arusaadav.

 

Keskerakonna uued sammud

Keskerakonna sisepoliitiline missioon on olnud tasakaalustada rahvussuhteid ja vältida ühiskonnas ekstremismi. Paduliberaalsus, äärmuskonservatiivsus ja mitte ka suuriikide hüpiknukuks olemine ei vii ühte tublit riiki edasi. Täna on aga Keskerakonna liikmetel pakiline vajadus pöörata rohkem tähelepanu esiteks ideoloogiale ja teiseks organisatsioonile. Nii nagu Eesti vajab edasikestmiseks suuri muutusi, vajab ka Eesti Keskerakond muutusi.

 

Ideoloogia täpsustamine

• Rahvastiku kriis ootab kiiret lahendust. Keskerakond peab suutma sõnastada ettepanekud, kuidas muuta negatiivne iive positiivseks. Peab lõppema senine rahva väljavahetamise poliitika: et saadame omad inimesed siit parematele palgamaadele ja võtame väljast uued. Adekvaatne perepoliitika peab andma rahvale tunde, et Eestis on turvaline igal loodaval perel. Iga laps peab algusest peale tundma, et ta on oodatud, et riik ja kogu rahvas tunneb tema ilmaletulekust rõõmu. Keskerakond peab tõstma selle probleemiks nr 1 koos oma lahendusettepanekutega.

 

• Keskerakond peab konkreetsemalt sõnastama oma poliitilise positsiooni julgeolekupoliitikas. Riigikogu fraktsioon peab tegema selgeid ettepanekuid, kuidas tõsta iseseisvat kaitse -ja heidutusvõimet ning kaitsta rahvast ohuolukorras. Täna on tegeliku ohu korral kaitse tagatud üksnes poliitikutele ja sõjaväelastele, aga kaitseta on tsiviilelanikkond,naised lapsed ja eakad. Mitte keegi ei tea, mismoodi hakkab riik toimima, kui häda tegelikult käes. Sõjaohtu võimendamata peab Keskerakond esitama Eesti rahva kaitse kava ja selle elluviimise teed.

Ennekõike peab algatama ühiskonnas avatud diskussiooni, mis on Eesti tegelikud ohud, mille vastu me peame ennast kaitsma. Kas on õige kinni olla vaid etteantud vaenlase kuvandis - ei ole sugugi kindel, et ainus oht on Venemaa ja kõik mujalt tulev on tingimusteta hea – olgu selleks siis pagulasete sissetoomine, Kreeka abipakett, kaalutlemata välismissioonid islamiriikidesse jne. Pariisi sündmuse taustal on vahetult näha, kuhu võivad viia uued „euroopalikud väärtused“, mis ei väärtusta traditsioonilist perekonda, oma rahvast, oma rahvusriiki, oma keelt, oma kultuuri ja oma elukeskkonda tervikuna. Veelkord, rahvas ongi riik ja poliitikud on kõigest rahva tahte teenrid.

 

• Eesti tuleb välja tuua majanduskotist. Selle tagab vaid füüsiline ja vaimne püsiühendus muu maailmaga. Riigilaen tuleb suunata Eesti ühendusteedesse ja haridusse. Ühendusteid on siiani vaid suletud, hariduse vallas on kehtinud põhimõte "suuga teeb suure linna, käega ei kärbsepesagi". Keskerakond peab haarama initsiatiivi kommunikatsioonide ja hariduse küsimustes. Eesti edu aluseks on väikesed ja keskmise suurusega Eesti oma ettevõtted. Me peame erakonnana kindlalt seisma selle eest, et välismaised suurettevõtted ei viiks oma siinteenitud kasumit maksuvabalt välja. Senine skeemitamine tuleb lõpetada ja kiiremas korras tuleb maksustada tulumaksuvabalt väljaveetav kasum. Kindlasti on vaja luua riiklik eriprogramm väikeettevõtluse edendamiseks, mis hõlmaks nii bürokraatliku halduskoormuse olulist vähendamist, kui ka maksusoodustusi väikeettevõtjatele väljaspool Harjumaad, kes loovad töökohti ja sellega tõstavad eestimaalaste elatustaset.

 

Organisatsiooni arendus

• Tuleb kehtestada põhimõte, et kõigi keskerakondlaste hääl on võrdselt kaalukas. Iga keskerakondlane peab saama välja öelda oma seisukoha kooseluseaduse, pagulaskriisi ja erakonna välislepinguteküsimuses (N: Ühtse Venemaaga koostööprotokoll). Oma otsustes peab erakonna juhatus arvestama kõikide liikmete arvamust, mis on välja selgitatud sisereferendumi teel.

 

• Riiklikult rahastatakse kogu erakonda, mitte kitsalt erakonna juhatust.
Nii nagu Keskerakond taotleb riigieelarveliste vahendite õiglasemat jaotust omavalitsustele, peab Keskerakond suunamaoma riigieelarvelist toetust õiglasemalt maakonna-organisatsioonidele.

 

• Keskerakond peab muutuma poliitilise tarkuse liidriks Eestis. Selleks on tarvis kulutada osa vahendeid rajamaks autoriteetne poliitilise mõtte keskus - teadmuskeskus. See ei tohiks jääda mängumaaks, kus töötatakse välja "erinevaid tulevikustsenaariume", millest mitte ükski tõeks ei osutu. Selle teadmuskeskuse ülesandeks oleks hinnata Keskerakonna jõudu ellu viimaks üht või teist kava ja leida parimad teed Keskerakonna poliitilise jõu rakenduseks Eesti huvides.

 

• Keskerakonna fraktsiooni juhtkond riigikogus tuleb anda erakonna volikogu määrata kord aastas. See tihendab Toompeal aetava poliitika sidet Keskerakonna tervikorganisatsiooniga ja suurendab arusaadavust lihtliikmetele. Tekib aruandluse põhimõte, mis pole täna piisav.

 

Kõigi Eestimaa rahvaste heaolu ja tuleviku eest võideldes!

Eesti võidab!

 
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /data03/virt14041/domeenid/www.keskerakond.ee/laanemaa/index.php on line 89