Perifeeriast tõmbekeskuseks Prindi
Kirjutas Jaanus Karilaid   
Esmaspäev, 24 Mai 2010 15:10

eesti-lipp_laanemaa.keskerakond.eePostimehe ajakirjanik Argo Ideoni inimarengu aruannet kommenteerivad arvamusloos (24.03.2010) „Perifeeria pöördumatus" tõdetakse, et rahvusvahelise võrdluse – SKT alusel on Eestis regioonide ebavõrdsus suurimaid Euroopa Liidus. 2006. aasta andmete järgi toodeti üle 60 protsendi Eesti SKTst Harjumaal, Tartumaa osa oli ligi kümme protsenti. Kaheksa maakonda Eestis on sellised, mis annavad igaüks alla kahe protsendi SKTst. Kus on siin tasakaalustatud areng küsib Postimehe ajakirjanik.

 

Eks seda küsimust oleme me küsinud juba pikemat aega, aga jõetusel ei tohi lasta võimust võtta. Kodanike poliitiline heitumus kipub tekkima kui arvestada asjaolu kui kaua juba on räägitud Eesti olematust regionaalpoliitikast. Kodanikuühiskond põhineb aga just kodanike järjekindlal väsimatusel jälgida valitsemist ja teha omapoolseid järeldusi ja märkusi. Avatud ühiskonnas tekib dialoog, suletud ühiskonnas kehtib ainult keskvalitsuse pressiosakonnast kootud poliitika ainuõigsus.


Pole kahtlust, et ka meie enda käes on elukeskkonna kujundamise võimalused, aga regionaalpoliitika kaalukamad hoovad asuvad keskvalitsuse poliitilises tahtes. Meie kohapeal teeme endast sõltuva.

 

Tasakaalustada keskvalitsust

Läänemaa omavalitsusliit on asunud tegema samm-sammult muudatusi. Oleme muutnud põhikirja ning andnud sellega võimalusi kaasata rohkem ka kohalikke volikogusid. Oleme korraldanud tegevdirektori konkursi, kus sõnastasime uuesti ja selgemalt antud ameti rolli. Konsensuslikult leidsime, et uus tegevjuht peab olema rohkemat kui seda sisaldab tehnilise haldusjuhi profiil. Teet Kallasvee lubas konkursikomisjoni ees sellele ametikohale pühenduda vähemalt kolm aastat.
Omavalitsusliidu äratamine saab olema meie kõigi ühistöö. Kui me häält tegema ei hakka, siis tallatakse ja mässitakse meid veelgi kiiremini keskvalitsuse ühekülgsesse, vähemõistuslikku poliitikasse ning me ei suuda kunagi end maakondlikult kehtestada.
Iga maakond soovib saada ressursse oma piirkonda, investeeringud on võtmesõna. Rannarootsi ärikeskus on meie maakonnale hea impulss, kuid ka nende edasine käekäik sõltub sellest kui palju tuleb investeeringuid juurde ning kui palju toovad teised ELi kodanikud lisaraha. Kellegi eesmärk pole ju teisi konkurentidest kaubanduskeskusi välja suretada, vaid maakonna huvides on oluline et võimalikult palju ettevõtteid suudaksid jätkata, selleks on vaja aga tõsta elanikkonna ostujõudu, elatustaset. Ühesõnaga – kas me oleme võimelised tekitama strateegia töökohtade loomiseks koos suuremate palkade maksmisega? Läänemaa keskmine brutopalk võrreldes kõigi 15 maakonnaga on tagantpoolt 5. Vaevalt et siin mingit seost on Andrus Ansipi 5 aastase valitsemisperioodiga ning lubadusega viia Eesti 5 rikkama riigi sekka.

2009 aasta inimarengu aruanne fikseerib, et Põhja-Eesti ning Lõuna-Eesti eemalduvad üksteisest. Põhja piirkond rikastub, Lõuna piirkond jääb järjest rohkem maha. Kuidas Läänemaa haakida Põhja-Eesti piirkonna tuulde? Vastus peab tekkima LOVLi, LAKi ja LETSi koostöös. Need on meie maakonna ametlikud mõttekojad.

Riigisisesed erisused mõjutavad inimeste eneseteostusvõimalusi. Maakondade tühjenemisele vaadatakse Stenbocki majale omase kalapilguga. Jälle vehitakse selle paratamatuse argumendiga. Kus on Eesti inimese kannatuste piir?
Alexis de Tocgueville on kirjutanud „Kui üleüldine võrdsus pääseb maksvusele niisugusel maal, kus rahvas pole kunagi vabadust maitsta saanud või on selle maigu unustanud , siis sulavad muistsed harjumused ja uue ühiskonnakorra tavad mingi loomuliku vastastikuse tõmbejõu toimel peagi kokku ja võim koondub otsekui iseenesest ühte keskusesse. Seal hakkab see üllatava kiirusega tugevnema ja riik muutub äkki enneolematult vägevaks, üksikisik langeb aga täielikku jõetusse" me kas otsime aktiivselt lahendusi.

 

Lahendusvõimsust pakkudes

Selleks et meie poliitiline mõte tänaselt Tallinna ja Tartu kesksuselt Eesti keskseks muutub tuleb korrata ja korrata teatud tõdesid, ainult nii on võimalik muuta poliitilist kurssi ja luua teadlikumat ühiskondlikku poliitilist teadvust.

Teadvustage, meil on ju 15 maakonda. Igal neist on kallihinnaline maavalitsuse aparaat. Kas kellelgi on meeles, millal oli mõnel Eesti maavalitsusel oma regionaalpoliitikat arendav arvamus. Kes siis kaitseb täna maakonna arengut? Ainuke lootuse saame rajade järelikult omavalitsusliidule, kes peab aga kiirelt kasvama. Keskvalitsust ilma õigusloomelise keskkonnata on samas raske ohjata, sest kui mõni vallavanem liigselt ebaõigluse vastu protestib, siis võetakse see viimanegi pisku ära.

Kui kultuuriminister Laine Jänes planeeris oma liitmuuseumi reformi, siis pidi nii mõnigi kohalik omavalitsusjuht kuulma nö kuluaariähvardusi. Keskvalitsus on teadlikult surnud kohalikud omavalitsused elama peost-suhu mentaliteedile. 50 000 krooni saad siis, juhul kui.., 150 000 krooni saate selle ürituse jaoks siis, juhul kui.. selline ongi meie eelarvestamine.
Peatselt jõuab Riigikogu suurde saali omavalitsusüksuste liitude seaduse muutmise seadus, kus liitudele soovitakse anda aastast 2011 oma arengueelarve ning õigusloomele kujundamisele suurem sõnaõigus. Eelnõu eesmärk on maapiirkondades tagada omavalitsuste teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Eelnõuga välditakse tulevikus olukordi, kus valitsuse otsusega saab sulgeda maakonnaelu tõmbekeskused nagu näiteks postkontorid, koolid ning lasteaiad. See omakorda annab sisulise võimaluse säilitada töökohti.


Sõnad haihtuvad, teod jäävad. Meil on seda seadust vaja et tegutseda. Peatselt jõuab see Riigikogu suurde saali.

 

JAANUS KARILAID, Keskerakonna Läänemaa piirkonna esimees

 
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /data03/virt14041/domeenid/www.keskerakond.ee/laanemaa/index.php on line 89