psikoteknik evden eve nakliyat örgü teli k belgesi
Avaleht Ravimite käibemaksu langetamine
Viga
  • Uudisvoo info laadimisel tekkis viga.
Ravimite käibemaksu langetamine PDF Prindi Saada link

 

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas 14.09.2010 seaduse muutmise, mille eesmärgiks on langetada ravimite käibemaksu 9-lt protsendilt 5-le protsendile ning seeläbi parandada nende kättesaadavust ja inimeste tervist.

 

Samuti soovib Keskerakond võimaldada pensionäridele ja 4 kuni 16 aastastele lastele 90 protsendilist soodustust kõikide haigekassa ravimite loetelus olevate ravimite ostmisel.

 

Valitsus on majanduskriisi ajal võtnud ette samme, mis on nõrgestanud meie niigi kehvas seisus olevat tervishoiusektorit. Ravimite käibemaksu tõstmine teenis eelarve täitmise huve, kuid varjuküljena on kallimad ravimid vähendanud arstimite kättesaadavust ning Haigekassa on pidanud raviks mõeldud rahalisi vahendeid suuremal määral tasuma riigimaksudeks.

 

2008. aastal otsustas koalitsioon tõsta ravimite käibemaksu 5%-lt 9%-le, mis tõi riigile elanike arvelt ligi 135 miljonit krooni lisaraha, nõudes ka haigekassa niigi pingelisest eelarvest ca 90 miljonit.

 

Eakad inimesed peavad märkimisväärse osa oma pensionidest kulutama ravimite ostuks ning seega on ravimite lisamaksustamine löönud just eelkõige neid. Inimeste tervise arvelt ei saa riigieelarvet täita, see läheb riigile kokkuvõttes kallimaks maksma.

EELNÕU

 Käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

 

§ 1. Käibemaksuseaduses (RT I 2003, 82, 554; 2010, 11, 55) tehakse järgmised muudatused:

1. Seaduse § 15 lg 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

 

2. Seaduse § 15 muudetakse ning lisatakse lg 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käibemaksumäär on viis protsenti järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest:

1) sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim;

2) rasestumisvastane vahend;

3) sanitaar- ja hügieenitoode;

4) puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseade ja abivahend sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses ja sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule.“

 

§ 2. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2010, 15, 77) tehakse järgmised muudatused:

1. seaduse § 44 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabariigi Valitsus kehtestab sotsiaalministri ettepanekul määrusega nende haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75.“

 

2. seaduse § 44 lõige 41 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„4- kuni 16-aastaste laste ja isikute, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetus- või vanaduspension, ning vähemalt 63-aastaste kindlustatud isikute puhul kohaldatakse ravimite loetellu kantud ravimite müümisel soodustuse protsenti 90.“

 

§ 2. Seaduse jõustumine

 

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

 

Riigikogu esimees Ene Ergma

 

Tallinn, „…..“   „…………………………………….“ 2010.a.

 

Algataja:

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon

14. september 2010.a.

Seletuskiri

 

 Käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde

 

 

I. Eelnõu eesmärk

 Eelnõu eesmärk on langetada ravimite käibemaksu ning võimaldada pensionäridele ja 4 kuni 16 aastastele lastele 90 protsendilist soodustust kõikide haigekassa ravimite loetelus olevate ravimite ostmisel ning seeläbi parandada nende kättesaadavust ning elanikkonna tervist.

 

II. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

 Eesti panustab sotsiaalvaldkonnale oluliselt vähem kui teised Euroopa riigid. Euroopas suunatakse 25-35 protsenti SKP-st sotsiaalvaldkonda, meil on see number alla 20. Viimaste aastate jooksul tehtud muudatused, sotsiaaltoetuste äravõtmine ja vähendamine ning pensionide kättesaamise tasustamine piiravad oluliselt niigi rahaliselt vähekindlustatud inimeste võimalusi ravimite ostmiseks.

 

Eesti patsiendi omaosalus ravimite eest tasumisel on ligi 50 %, ületades Euroopa keskmist üle seitsme korra (Euroopas on see näitaja keskmiselt 7%, Prantsusmaal isegi 4%). 2008. aastal otsustas koalitsioon tõsta ravimite käibemaksu 5%-lt 9%-le, mis tõi riigile elanike arvelt ligi 135 miljonit krooni lisaraha, nõudes ka haigekassa niigi pingelisest eelarvest ca 90 miljonit.

 

Eelnõuga muudetakse käibemaksuseaduse § 15. Kehtetuks tunnistatakse paragrahvi lõige 2 punkt 2, mis sätestab, et 9 protsendilise käibemaksuga maksustatakse ravimid, rasestumisvastased vahendid ja seadmed puuetega inimestele. Paragrahvi lisatakse lõige 21, mille järgi viieprotsendilise käibemaksuga maksustatakse:

1) sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim;

2) rasestumisvastane vahend;

3) sanitaar- ja hügieenitoode;

4) puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseade ja abivahend sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses ja sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule.

 

Ravikindlustuse seaduse järgi (edasp. RaKS) hüvitatakse pensionäridele ning 4-16 aastastele lastele 90 protsenti ravimi maksumusest vaid teatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite puhul. Sellist ravimihüvitise protsenti võimaldavate tervisehäirete nimekiri suhteliselt lühike – kõigest 40 haigust. Ravimid, mis ei ole mõeldud või mida ei kasutata selliste haiguste ravimiseks või kergendamiseks, kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50 (RaKs § 44 lg 3 ja 4).

 

Eelnõuga muudetakse RaKS § 44 lõikeid 2 ja 41. Lõikesse 41 lisatav lause võimaldab kohaldada kõikide haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite müümisel soodustuse protsenti 90 järgnevate isikute puhul:

  1. 4- kuni 16-aastased lapsed;

  2. isikud, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetuspension;

  3. isikud, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel vanaduspension;

  4. vähemalt 63-aastased ravikindlustatud isikud.

 

III. Eelnõu terminoloogia

Eelnõuga ei võeta kasutusele uusi mõisteid

 

IV. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu ei lähe Euroopa Liidu õigusega vastuollu

 

V. Eelnõu mõjud

Seaduse vastuvõtmisega paraneb ravimite kättesaadavus ja elanikkonna tervis.

 

VII. Eelnõu rakendamiseks vajalikud kulutused

2011. aasta eelarves tuleb planeerida käibemaksutulusid ca 130 miljonit krooni vähem, kui sel aastal.

 

2009. aastal kulus üle 63 aastaste 50% soodusretseptide kasutajatele 93 743 634,43 kr ja 4-16 aastastele 50% soodusretseptide kasutajatele 8 489 061,66 kr. Eelnõu nõuab Haigekassast võrreldes 2010. aastaga täiendavaid kulutusi ca 83,6 miljoni krooni ulatuses, mis on võimalik katta käibemaksumäära vähendamise arvelt.

 

Esitab:

Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsioon

14. september 2010. a.

 

 

tule-meiega-karilaid

err-uudised-175

Alternatiivmeedia

 

alternatiivmeedia_laanemaa.keskerakond.ee

 

Edgar Savisaare blogi

 

facebook

 

twitter

 

 

Toeta-erakonda
Loe Kesknädalat

 

keskerakond_www.keskerakond.ee

 

Rahvarinde_logo_www.rahvarinne.ee

 

Edgar-Savisaare-blogi

 

keskerakonna-noortekogu

 

 tallinna-tv

nommeraadio 

pealinn

 

Küsitlus

Milline Reformierakonna ja IRLi otsus on sinu elatustaset enim langetanud ?
 

Twitter

Logi sisse

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /data03/virt14041/domeenid/www.keskerakond.ee/laanemaa/index.php on line 89