psikoteknik evden eve nakliyat örgü teli k belgesi
Avaleht Töötu avalikus töös osalemise piirmäära suurendamine
Töötu avalikus töös osalemise piirmäära suurendamine PDF Prindi Saada link

EELNÕU

 

 Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seadus

 

§ 1. Tööturuteenuste ja –toetuste seaduses (RT I 2005, 54, 430; 2009, 36, 234) tehakse järgmine muudatus:


  1. paragrahv 16 lõiget 2 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

„(2) Töötu suunatakse tema nõusolekul avalikule tööle kuni 10 tööpäevaks, kuid mitte kauemaks kui 80 tunniks ühe kuu jooksul. Töötu osaleb avalikus töös kuni 8 tundi päevas ja kuni 25 tundi nädalas. 16–17-aastane töötu osaleb avalikus töös kuni 7 tundi päevas ja kuni 25 tundi nädalas.”

 

Riigikogu esimees Ene Ergma

 

Tallinn, Toompea

„….” „……………………………...” 2009. a.

 

Algataja:

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon

22. veebruar 2010.a.

 

SELETUSKIRI

 

Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde

 

1. Sissejuhatus

Käesolev eelnõu muudab tööturuteenuste ja – toetuste seadust.

Eelnõu vastuvõtmiseks Riigikogus on vaja lihthäälteenamust.

 

2. Seaduse eesmärk

Seaduse eesmärk on tööturuteenuste ja – toetuste seaduse § 16 lõike 2 muutmisega võimaldada töötutel osaleda avalikus töös senisest suuremas mahus, muutes ühes kuus lubatud töötundide arvu 50 tunnilt 80 tunnile.

 

3. Sisu ja võrdlev analüüs

Seaduse eesmärk on tööturuteenuste ja – toetuste seaduse § 16 lõiget 2 ja laiendatakse töötu õigust osaleda avalikus töös senilubatust suuremas mahus. Kehtiva seaduse kohaselt võib töötu osaleda avalikus töös mitte rohkem kui 50 tundi kuus. Olemasolev piirang on põhjendatud kahe asjaoluga: esiteks töötu kohustusega otsida tööd ja avalikus töös osalemise ajaline piirang peab jätma selleks piisavalt aega ning teiseks aitab see vältida juhtumeid, kus kohalikud omavalitsused sõlmivad hädaabitööde lepinguid ka siis, kui võiks sõlmida tähtajalisi töölepinguid.

Piirang 80 tundi kuus jätaks töötule piisavalt vaba aega töö otsimiseks ja ei õigustaks samas tähtajalise töölepingu sõlmimata jätmist, kui selline vajadus esineb. Avalikus töös suuremas mahus osalemine võimaldaks töötul teenida kuni 810 krooni lisaraha kuus.

Eelnõus esitatud piirang võimaldab motiveerida töötuid senisest enam osalema avalikus töös ega kahjusta riigi ega kolmandate isikute huve.

 

4. Eelnõu terminoloogia

Eelnõus ei ole kasutatud uusi, vähetuntud ega võõrkeelseid termineid.

 

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu ei sisalda sätteid, mis oleksid vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

 

6. Seaduse mõju

Seaduse vastuvõtmine suurendab omavalitsuste võimalusi rakendada töötuid avalikus töös.

 

7. Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused

Seaduse rakendamine ei suurenda kulutusi riigieelarvest. Seaduse muutmine ei too kaasa töökoormuse suurendamist.

 

8. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub üldises korras.

 

 

Algataja:

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon

22. veebruar 2010.a.

 

Lisa kommentaar


Turvakood
Uuenda

tule-meiega-karilaid

err-uudised-175

Alternatiivmeedia

 

alternatiivmeedia_laanemaa.keskerakond.ee

 

Edgar Savisaare blogi

 

facebook

 

twitter

 

 

Toeta-erakonda
Loe Kesknädalat

 

keskerakond_www.keskerakond.ee

 

Rahvarinde_logo_www.rahvarinne.ee

 

Edgar-Savisaare-blogi

 

keskerakonna-noortekogu

 

 tallinna-tv

nommeraadio 

pealinn

 

Küsitlus

Milline Reformierakonna ja IRLi otsus on sinu elatustaset enim langetanud ?
 

Twitter

Logi sisse

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /data03/virt14041/domeenid/www.keskerakond.ee/laanemaa/index.php on line 89