psikoteknik evden eve nakliyat örgü teli k belgesi
Avaleht Töötu sõidutoetus töötukassasse vastuvõtule tulemiseks
Töötu sõidutoetus töötukassasse vastuvõtule tulemiseks PDF Prindi Saada link

EELNÕU

 

Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seadus

 

 

§ 1. Tööturuteenuste ja –toetuste seaduses (RT I 2005, 54, 430; 2009, 36, 234) tehakse järgmised muudatused:

 

  1. paragrahvi 36 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

 

„4) isikul, kelle elukoht asub väljaspool omavalitsust, kus asub Eesti Töötukassa kohalik osakond, on õigus saada üks kord 30 päeva jooksul sõidutoetust Eesti Töötukassasse vastuvõtule tulemiseks“.

 

  1. paragrahvi 37 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„(2) Sõidukulud hüvitatakse Eesti Töötukassa kohaliku osakonna asukoha, tööturukoolituse, tööharjutuse või tööpraktika toimumise koha ja töötu elukoha vahemaa alusel. Majutuskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel. Töötule hüvitatakse ühe päeva kohta kas sõidu- või majutuskulud.“

 

§ 2. Seaduse jõustumine

 

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal

 

 

Riigikogu esimees                                                                            Ene Ergma

 

Tallinn, „…..“   „…………………………………….“ 2010.a.

 

Algataja:

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon

18. veebruar 2010.a.

 

Seletuskiri

 

 Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde

 

Eelnõu eesmärk

Eelnõuga hüvitatakse töötu kulutused transpordile, kui ta läheb vastuvõtule Eesti Töötukassasse. Hüvitisele on õigus töötul, kes elab väljaspool omavalitsust, kus asub töötukassa kohalik osakond.

 

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Aastas lõppeb töötu staatus sanktsiooni tõttu ligi 30 000 inimesel. Need on juhtumid, kus töötu ei ole määratud ajal pöördunud töötukassasse või on rikkunud tööotsimisnõuet või individuaalset tööotsimiskava. Tööturuteenuste ja –toetuste seadus kohustab töötut käima vähemalt kord 30 päeva jooksul Eesti Töötukassas vastuvõtul, vastasel juhul teeb töötukassa otsuse isiku töötuna arveloleku lõpetamise kohta. Vastuvõtul käimine toob aga töötule kaasa kulutusi, mida talle täna ei kompenseerita. Seega võib vastuvõtule minemine mõnel puhul osutuda võimatuks.

 

Seaduse § 36, mis sätestab sõidu- ja majutustoetuse saamise tingimused, täiendatakse punktiga 4, millega tekib õigus sõidutoetusele ka Eesti Töötukassasse vastuvõtule tulemiseks (kompenseeritakse edasi-tagasi sõidule tehtud kulutused). Töötukassasse vastuvõtule tulnud isikul ei teki õigust majutustoetusele.

 

§ 37 lg 2 muudatuse järgi hüvitatakse töötukassasse vastuvõtule minemisega seotud kulutused sarnaselt tööturukoolitusele, tööharjutusele ja tööpraktikale.

 

Eelnõu jõustumisel tuleb muuta sotsiaalministri määrust Sõidu- ja majutustoetuse maksmise tingimused, kord ja avalduse vorm (vastu võetud sotsiaalministri 13. detsembri 2005. a määrusega nr 119 (RTL 2005, 121, 1893), jõustunud 1.01.2006)

 

Eelnõuga seotud kulutused

Eestis on täna ligi 100 000 töötut. Eelnõu järgi kompenseeritakse neile töötutele, kelle elukoht on väljaspool omavalitsust, kus asub Eesti Töötukassa kohalik osakond. Eesti Töötukassal on suuremates Eesti omavalitsuses esindused.

 

Informatsioon töötuse kohta erinevates omavalitsustes on kättesaadav aadressil: http://www.tootukassa.ee/public/tootud_KOV-des_012010_uus.xls

 

Kui arvestada välja need töötud, kelle elukoht on omavalitsuses, kus asub töötukassa kohalik osakond, on töötute arvud järgmised:

Hiiumaal 418; Ida-Virumaal 5460; Jõgeval 1090; Järvamaal 1675; Läänemaal 734; Lääne Virumaal 2850; Põlvas 1156; Pärnu maakonnas 2920; Raplas 1843; Saaremaal 1057; Harjumaal 6400; Tartumaal 2706; Valgamaal 943; Viljandimaal 1940; Võrumaal 1445.

Kokku: 32 637

 

Kui arvestada, et keskmiselt kulub ühistranspordi teenusele edasi-tagasi sõitmiseks 60 krooni, siis oleksid kulutused ühes aastas järgmised:

 

12 x 60 x 32 637 = 23 498 640

 

Eelnõu jõustumine

 

Eelnõu jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal

 

Algataja:

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon

18. veebruar 2010.a.

 

Lisa kommentaar


Turvakood
Uuenda

tule-meiega-karilaid

err-uudised-175

Alternatiivmeedia

 

alternatiivmeedia_laanemaa.keskerakond.ee

 

Edgar Savisaare blogi

 

facebook

 

twitter

 

 

Toeta-erakonda
Loe Kesknädalat

 

keskerakond_www.keskerakond.ee

 

Rahvarinde_logo_www.rahvarinne.ee

 

Edgar-Savisaare-blogi

 

keskerakonna-noortekogu

 

 tallinna-tv

nommeraadio 

pealinn

 

Küsitlus

Milline Reformierakonna ja IRLi otsus on sinu elatustaset enim langetanud ?
 

Twitter

Logi sisse

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /data03/virt14041/domeenid/www.keskerakond.ee/laanemaa/index.php on line 89